Отчет за 2019г. 

    • Отчетза 3-ий квартал 2019г. 
    • Отчет за 1-ое полугодие 2019г. 

Отчет за 2018г. 

  Отчётность по РСБУ (опубликовано 11.04.2019):

Отчет за 2017г. 

  Отчётность по РСБУ (опубликовано 02.07.2018):

Отчет за 2016г. 

  Отчётность по РСБУ (опубликовано 03.07.2017):

Отчет за 2015г. 

Отчет за 2018г. 

Отчет за 2017г. 

  Отчётность по РСБУ (опубликовано 02.07.2018):

Отчет за 2016г. 

  Отчётность по РСБУ (опубликовано 03.07.2017):

Отчет за 2015г.